Základným a prvým krokom ak zistíte, že ste pozitívny na COVID na základe antigénového alebo PCR testu je jednoznačne izolácia a karanténa, najlepšie v domácom prostredí, prípadne na mieste, ktoré je na to určené. Izolácia sa odporúča 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia. Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár.

Osoba v izolácií je povinná dodržiavať izoláciu, zdržiavať sa počas izolácie iba na tom danom mieste, zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok, dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu, v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti, denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára, denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu, o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára, bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.

Ak ste doma a ste COVID pozitívny myslite aj na ľudí vo vašej domácnosti.

Pokiaľ je to možné, držte sa ďalej od ostatných osôb v domácnosti alebo noste rúško. Pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používajte jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití zahodíte do bezkontaktného odpadkového kaša a umyjete si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd) a použijete alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Ak je to možné, buďte v samostatnej izbe a používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, v prípade, že to nie je možné zariadiť – nesmie izbu zdieľať s rizikovými osobami a kúpeľňu používajte ako posledný, následne ju umyjete a dezinfikujte. Používajte vyčlenený riad, poháre, príbory, ktoré nezdieľate s ostatnými členmi domácnosti, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom, používajte samostatnú posteľnú bielizeň a uteráky a nezdieľajte ich s ostatnými členmi domácnosti. Ak ste COVID pozitívny a nemôžete nosiť rúško na tvári, v tom prípade ho musia nosiť ľudia, ktorí sú s vami v kontakte.

 

TIPY na samoliečbu COVID 19

Keďže COVID-19 je istý spôsob zápalu dýchacích ciest, pomôcť si dokážeme liekmi a doplnkami, ktoré majú protizápalové účinky. „Dobré kortikosteroidy“ sa však v medicíne už mnohé roky používajú proti vyvolaniu zápalu, pre ich imunosupresívne účinky. Účinky aspirínu sú antipyretické (tlmia horúčku), analgetické (tlmia bolesť), antiflogistické (potláčajú zápaly) a antikoagulačné (pôsobia proti zrážaniu krvi). Všetky z nich by mohli pri liečbe COVID-19 pomôcť, no centrom výskumu je momentálne posledný spomenutý účinok – antikoagulačný. Taktiež sú vhodné terapie krvnou plazmou, či užívanie vitamínu C a D.

Starajte sa o seba a svoje zdravie predčasne aby ste predišli možným ochoreniam v súvislosti s COVID-19.